Plan dnia

6:30-8:00 | Czas przygotowawczy

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola.
 • Zabawy swobodne, indywidualne, inspirowane przez nauczyciela.
 • Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi lub/i z trudnościami.
 • Czynności związane z higieną. Przygotowanie do śniadania.

8:30-9:30 | Zajęcia

 • Przywitanie dzieci.
 • Zabawy kołowe.
 • Poranna gimnastyka.

9:45-12:30 | Zajęcia

 • Zajęcia dydaktyczne realizujące program wychowania przedszkolnego.
 • Spacery. Gry i zabawy na placu zabaw.
 • Dodatkowe zajęcia edukacyjne. Zabawy indywidualne.
 • Czynności związane z higieną. Przygotowanie do obiadu.

13:00-14.30 | Zajęcia

 • Czytanie bajek, słuchanie muzyki. Zabawy relaksacyjne i/ lub leżakowanie.
 • Zajęcia dydaktyczne realizujące program wychowania przedszkolnego.
 • Zabawy swobodna lub inspirowane przez nauczyciela. Dodatkowe indywidualne zajęcia.
 • Zabawa na świeżym powietrzu. Przygotowanie do podwieczorku.

14:45-16:30 | Zajęcia

 • Zabawy inspirowane przez nauczyciela. 
 • Zabawy swobodne. 
 • Zabawy na świeżym powietrzu.
 • Rozchodzenie się dzieci do domów.

Zajęcia

Zajęcia plastyczne

Rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych i umiejętności praktycznych

Rytmika

Zabawy prowadzone przy muzyce, gdzie dziecko rozwija nie tylko poczucie rytmu, ale także wyobraźnię przestrzenną ćwiczoną w tańcu i ruchu improwizowanym

Gimnastyka

Zachęcamy do zabaw, w których każdy ruch podporządkowany jest celom terapeutycznym, co służy korekcji wad postawy ciała.

Język angielski

Nauka języka angielskiego polega na codziennym, ciągłym kontakcie z językiem angielskim.