Ramowy rozkład dnia w przedszkolu Dreptusie – grupa III (zerówka)

Od września 2018 roku ramowy plan dnia ulegnie zmianie /zmiany godzin otwarcia przedszkola/.Godzina Zajęcia
6:30 – 7:45 Witamy dzieci i zapraszamy do naszego przedszkola. Jest to czas przychodzenia dzieci i zabaw dowolnych według zainteresowań. Prowadzimy w tym czasie również zabawy integracyjne, zabawy wspierające rozwój i twórczą aktywność. Prowadzimy także indywidualne, swobodne rozmowy z dzieckiem. Tu pojawiają się także ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe ze śpiewem.
7:45 – 8:00 Przygotowanie do śniadania – podejmujemy czynności higieniczne.
8:00 – 8:15 I Śniadanie
8:15– 9:15 Inspirujemy dzieci do zabaw edukacyjnych i swobodnych według własnych zainteresowań z niewielką pomocą nauczyciela. Prowadzimy gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę.
9:15 – 9:30 czynności porządkowe
9:30 – 10:00 zajęcia z języka angielskiego (I grupa) / II śniadanie (II grupa)
10:00 – 10:15 zajęcia z języka angielskiego ( II )grupa / II śniadanie ( I grupa)
10:15 – 10:45 I zajęcia edukacyjne- realizujemy zadania edukacyjne różnego typu, realizowane według wybranego programu wychowana przedszkolnego.
10:45 – 11:15 Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze oraz zabawy organizowane i swobodne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej w zależności od pogody.
11:15 – 11:45 II zajęcia edukacyjne –  realizujemy zadania edukacyjne różnego typu, realizowane według wybranego programu wychowana przedszkolnego.
11:45 – 12:05 Zabawy edukacyjne i własne wg zainteresowań z niewielką pomocą nauczyciela.
12:05 – 12:20 Logorytmika – na bazie ćwiczeń muzyczno – ruchowych stosujemy ćwiczenia słowno – ruchowe, których wiodącym składnikiem jest rytm. Naturalny i swobodny ruch, będący obok muzyki podstawowym motywem ćwiczeń umożliwia realizację zajęć rytmicznych ze wszystkimi dziećmi, niezależnie od ich poziomu intelektualnego i muzycznego rozwoju.
12:20 – 12:30 Przygotowanie do obiadu – podejmujemy czynności higieniczne, samoobsługowe lub czynności w ramach dyżurów.
12:30 – 13:15 Obiad
13:15 – 14:00 Religia / Poobiedni wypoczynek – dzieciom organizujemy odpoczynek pod kocykiem, czytamy bajki, słuchamy wspólnie muzyki relaksacyjnej. Dzieciom, które nie odpoczywają pod kocykiem, proponujemy spokojne zajęcia wyciszające, zajęcia stolikowe, zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia indywidualne.
14:00_ 14:25 Zabawy edukacyjne różnego typu.
14:25 – 14:30


14:30 – 14:45

Czynności higieniczno – porządkowe.


 

Podwieczorek

14:45 – 16:00 Prowadzimy zabawy wspomagające rozwój, pracujemy z dziećmi indywidualnie lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych, emocjonalnych i społecznych, prowadzimy zajęcia z komputerem, korzystamy ze spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
16:00 – 17:30 Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć. Inspirujemy dzieci do podejmowania samodzielnej działalności. W zależności od pogody prowadzimy zabawy na świeżym powietrzu lub w kącikach kreatywnej zabawy.

Plan Dnia