Kim jesteśmy?

Jesteśmy przedszkolem niepublicznym, które realizuje program wychowania przedszkolnego tak samo jak przedszkola publiczne. Posiadamy wpis do Ewidencji Placówek Oświatowych Gminy Libiąż.

Przedszkole jest nastawione na rozwój wielokierunkowej aktywności dziecka w przyjaznej, domowej atmosferze, w bezpiecznych warunkach. Zapewniamy dzieciom doświadczenia społeczne i edukacyjne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb.
Niepubliczne Przedszkole Dreptusie przy ul. Paderewskiego 6 w Libiążu (wieżowiec) rozpoczęło działalność 3 października 2011 roku. Jest placówką posiadającą nowoczesne sale dydaktyczne, łazienki i szatnie dostosowane do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci zgodnie z przyjętymi standardami. Zaplecze kuchenne oferuje posiłki dostarczane przez firmę cateringową, której dietetycy opracowują jadłospis dla naszych podopiecznych.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:30 (według indywidualnych ustaleń).


Program

Działalność edukacyjną opieramy na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.
Realizujemy program wychowania przedszkolnego dla dzieci trzyletnich J. Pytlarczyk ,,W kręgu zabawy” wydawnictwa Juka. Tytuł nawiązuje do podstawowej aktywności małego dziecka. Program ten wyznacza właściwe proporcje między wychowaniem a kształceniem w warunkach wzmożonej aktywności w wieku przedszkolnym. Dzieci korzystają z ,,Kuferka trzylatka” – kart pracy z naklejkami wielokrotnego użytku.
Czterolatki pracują w oparciu o program wychowania przedszkolnego E. Tokarskiej, J. Krupy ,,Kalendarz przedszkolaka” Wydawnictwa Szkolnego PWN. Program wskazuje drogę dochodzenia do konkretnych umiejętności, kształtowania postaw, rozwijania mowy i myślenia, zdobywania ogólnej wiedzy oraz określa kierunek pracy, zapewniający osiągnięcie przez dziecko pełnego rozwoju fizycznego i intelektualnego. Dzieci korzystają z pakietu ,,Kalendarz Przedszkolaka”- karty pracy, karty graficzne, karty matematyczne.
Język angielski – nauka języka angielskiego polega na codziennym, ciągłym kontakcie z językiem angielskim. Każda grupa wiekowa pracuje na dostosowanym do siebie programie nauki języka angielskiego. Młodsze dzieci korzystają z programu J. Dooley, V. Evans Happy ,,Hearts” starter wydawnictwa Express Publishing, starsze z ,,Happy Hearts 1. Ponadto różnorodne pomoce dydaktyczne – plansze, środki multimedialne, gry interaktywne, piosenki, bajki.Zapraszamy!

Oferta edukacyjna

 • zajęcia i zabawy edukacyjne
 • program wychowania przedszkolnego zgodny z postawą programową
 • zajęcia komputerowe z tablicą interaktywną
 • zajęcia plastyczne
 • codzienne zajęcia z języka angielskiego w dwóch grupach wiekowych
 • opieka logopedy
 • zajęcia umuzykalniające
 • rytmika
 • gimnastyka


Dwie grupy wiekowe od 3 do 5 lat

 • Biedronki
 • Motylki


Zapewniamy

 • opiekę dzienną dla dzieci spoza przedszkola
 • zajęcia adaptacyjne