Kim jesteśmy?

Jesteśmy przedszkolem niepublicznym, które realizuje program wychowania przedszkolnego tak samo jak przedszkola publiczne. Posiadamy wpis do Ewidencji Placówek Oświatowych Gminy Libiąż.

Przedszkole jest nastawione na rozwój wielokierunkowej aktywności dziecka w przyjaznej, domowej atmosferze, w bezpiecznych warunkach. Zapewniamy dzieciom doświadczenia społeczne i edukacyjne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb.
Niepubliczne Przedszkole Dreptusie przy ul. Paderewskiego 6 w Libiążu (wieżowiec) rozpoczęło działalność 3 października 2011 roku. Jest placówką posiadającą nowoczesne sale dydaktyczne, łazienki i szatnie dostosowane do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci zgodnie z przyjętymi standardami. Zaplecze kuchenne oferuje posiłki dostarczane przez firmę cateringową, której dietetycy opracowują jadłospis dla naszych podopiecznych.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

 

Program

Działalność edukacyjną opieramy na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Realizujemy program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

 

TRZYLATEK – WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU

Cykl Plac zabaw dla trzylatków to przestrzeń dla realizacji ogromnej potrzeby ruchu i przygoda z emocjami, nad którymi trzeba zapanować. Okazja do odkrywania swoich możliwości manualnych i społecznych, nauka odczytywania podstawowych symboli i zjawisk otaczającego świata.

CZTEROLATEK – NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZANIE

Cykl Plac zabaw  dla czterolatków to okazja do wszechstronnego rozwoju, w tym podążania za naturalną potrzebą ruchu, nauki norm społecznych, kształtowania czynności manualnych oraz odkrywania nowych technik plastycznych. To fascynująca zabawa w odkrywanie świata roślin i zwierząt oraz przygody z eksperymentami.

PIĘCIOLATEK – OTWÓRZ ŚWIAT PRZED PRZEDSZKOLAKAMI

Plac zabaw dla pięciolatków to odkrywanie znaków i symboli, kształtowanie sprawności dużych partii mięśni i zaspokojenie większej potrzeby rozwoju manualnego. Koncentracja na coraz bardziej precyzyjnych ruchach. Budowanie coraz bardziej świadomych relacji z rówieśnikami i poznawanie swojego środowiska społecznego.

SZEŚCIOLATEK –  PRZYGOTUJ STARSZAKI DO NAUKI W SZKOLE

Plac zabaw dla sześciolatków to wyjątkowa okazja do zabawy, nauki oraz dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi. To rozwój psychofizyczny ukierunkowany na coraz bardziej złożone czynności, nauka kreślenia i odczytywania znaków, coraz bardziej świadome uczestniczenie w życiu społecznym. To pełne wsparcie w realizacji zapisów podstawy programowej i kompleksowa pomoc w budowania gotowości dziecka do nauki w pierwszej klasie.

Język angielski – nauka języka angielskiego polega na codziennym, ciągłym kontakcie z językiem angielskim. Każda grupa wiekowa pracuje na dostosowanym do siebie programie nauki języka angielskiego. Młodsze dzieci korzystają z programu J. Dooley, V. Evans Happy ,,Hearts” starter wydawnictwa Express Publishing, starsze z ,,Happy Hearts 1. Ponadto różnorodne pomoce dydaktyczne – plansze, środki multimedialne, gry interaktywne, piosenki, bajki.

 

Zapraszamy!

Oferta edukacyjna

 • zajęcia i zabawy edukacyjne
 • program wychowania przedszkolnego zgodny z postawą programową
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia z języka angielskiego w dwóch grupach wiekowych
 • opieka logopedy
 • zajęcia umuzykalniające
 • rytmika
 • gimnastyka

 

Dwie grupy wiekowe

 • Biedronki – trzylatki i czterolatki
 • Motylki – pięciolatki i sześciolatki

 

Zapewniamy

 • opiekę dzienną dla dzieci spoza przedszkola
 • zajęcia adaptacyjne