Pani Dyrektor

Dyrektor Przedszkola

mgr Renata Kowalska – nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydział pedagogiczny w zakresie nauczenia zintegrowanego, studia podyplomowe w zakresie zarządzania i kierowania placówkami oświatowo-wychowawczymi, kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczania języka angielskiego w nauczaniu wczesnoszkolnym.

Nauczyciel

mgr Anita Korycik-Nędza -nauczyciel mianowany, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach filia Cieszyn wydziału etnologii i nauk pedagogicznych w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Kurs języka angielskiego wraz z metodyką nauczania języka angielskiego. Studia podyplomowe w zakresie Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Anita
Monika

Nauczyciel

mgr Monika Antończyk – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wydziału pedagogiki i psychologii w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki (pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną). Studia podyplomowe w zakresie   terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studia podyplomowe w zakresie logopedii. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą.

 

 

Sabina

Pomoc Nauczyciela

Sabina Jamrozik – absolwentka Technikum Włókienniczo – Odzieżowego w Sosnowcu. Od lat praktycznie związana z nauczaniem przedszkolnym.