Pani Dyrektor

Dyrektor Przedszkola

mgr Renata Kowalska – nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydział pedagogiczny w zakresie nauczenia zintegrowanego, studia podyplomowe w zakresie zarządzania i kierowania placówkami oświatowo-wychowawczymi, kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczania języka angielskiego w nauczaniu wczesnoszkolnym.

Nauczyciel

mgr Anita Korycik-Nędza -nauczyciel mianowany, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach filia Cieszyn wydziału etnologii i nauk pedagogicznych w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Kurs języka angielskiego wraz z metodyką nauczania języka angielskiego.
Anita
Monika

Nauczyciel

mgr Monika Antończyk – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wydziału pedagogiki i psychologii w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki oraz terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, studia podyplomowe w zakresie logopedii, studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświaty.

 

 

Sabina

Pomoc Nauczyciela

Sabina Jamrozik – absolwentka Technikum Włókienniczo – Odzieżowego w Sosnowcu. Od lat praktycznie związana z nauczaniem przedszkolnym.