Dyrektor Przedszkola

mgr Renata Kowalska – nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydział pedagogiczny w zakresie nauczenia zintegrowanego, studia podyplomowe w zakresie zarządzania i kierowania placówkami oświatowo-wychowawczymi, kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczania języka angielskiego w nauczaniu wczesnoszkolnym, socjoterapia i terapia pedagogiczna.

Nauczyciel

mgr Joanna Kozub – nauczyciel kontraktowy, absolwentka Górnośląskiej Szkoły Pedagogicznej, wydział pedagogiczny w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Nauczyciel

mgr Agnieszka Pusz – nauczyciel kontraktowy, absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, kierunek pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna  i przedszkolna oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, kierunek pedagogika, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej.

Pomoc Nauczyciela

Sabina Jamrozik – absolwentka Technikum Włókienniczo – Odzieżowego w Sosnowcu. Od lat praktycznie związana z nauczaniem przedszkolnym.

Woźna oddziałowa

Grażyna Mroczek – absolwentka Technikum Chemicznego dla pracujących przy Zakładach Chemicznych  „Organika – Azot” w Jaworznie.