Zapisz Swoje Dziecko Do Dreptusiów

Wpisowe

Wpisowe wynosi 200 zł jednorazowo do 20 września danego roku szkolnego.

Zapisz Swoje Dziecko Do Dreptusiów

Czesne

 • Minimum
 • PLN300
 • do 6 godzin pobytu
 • cena dotyczy miesięcznego
  pobytu dziecka w przedszkolu
 • Standard
 • PLN350
 • do 8 godzin pobytu
 • cena dotyczy miesięcznego
  pobytu dziecka w przedszkolu
 • Standard+
 • PLN400
 • do 10 godzin pobytu
 • cena dotyczy miesięcznego
  pobytu dziecka w przedszkolu
 • Maximum
 • PLN425
 • do 12 godzin pobytu
 • cena dotyczy miesięcznego
  pobytu dziecka w przedszkolu
Płatność na konto do ostatniego tygodnia każdego miesiąca
(nr konta podany jest w zakładce kontakt).

W przypadku nieobecności dziecka odliczamy procent od czesnego

 • 5 kolejnych dni roboczych – 5% czesnego
 • 10 kolejnych dni roboczych – 10% czesnego
 • 20 kolejnych dni roboczych – 20% czesnego
Odliczanie nieobecności dotyczy tylko umowy z przedszkolem na czas nieokreślony. W przypadku umowy na okres jednego roku przedszkolnego nieobecności nie są odliczane

Czesne nie obejmuje wyżywienia. Wyżywienie jest obliczane co dwa tygodnie. Kwota obejmuje skonsumowane posiłki.

Ceny posiłków:

I śniadanie – 1,5 zł

II śniadanie – 1,5 zł

Obiad – 6 zł

Podwieczorek – 1,5 zł

Nieodebranie dziecka z przedszkola po godzinie 18:00 powoduje naliczanie dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę pobytu dziecka.

Cennik

Opieka Dzienna

Cena opieki dziennej:

PIERWSZA GODZINA DRUGA GODZINA TRZECIA I KOLEJNE GODZINY
12 zł 10 zł 8 zł